Pengurus OSIS tahun 2011/2012

  • Ketua Umum        :    Hanif Farhan Zulfikar
  • Ketua 1            :    Anna Balqish
  • Ketua 2            :    Fajar Galuh Rescha
  • Sekretaris 1        :    Farida Nur Aliya
  • Sekretaris 2        :    Ndaru Luriadi
  • Bendahara 1        :    Allya Yulia Maryam
  • Bendahara 2        :    Nur Fadillah
  • seksi -seksi

1.Seksi Ketawqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ketua            :    Mutiara Dewi
Anggota        :    Yusuf Maulana,Nur Asyiah, Dinda Citra Sultana.
2. Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Ketua            :    Aradea
Anggota        :    Fitri Indriani, Cantyka Nuranissa, M.Fajar Shodiq
3. Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Ketua            :    Reza Pratama
Anggota        :    Safira Evani Z, Irfan Mardiyanto,    Helen.
4. Seksi kepribadian dan budi pekerti luhur.
Ketua            :    Uswah dwi Husna
Anggota        :    Fitria Febrianti, Naila Kholidiyah, Mohammad Daffa.
5. Seksi Berorganisasi, Pendidikan politik dan kepemimpinan
Ketua            :    Ahmad Fauzi Hamibowo
Anggota        :    Ikrari Karina Ati, Nadya Faizatul M,Djatu rRay Fateh.
6. Seksi Keterampilan dan kewirausahaan.
Ketua            :    Gina Ariesta
Anggota        :    Astri Imelda, Wunia Motongo P, Erlangga.
7. Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi.
Ketua            :    Karina Irawan
Anggota        :    Gunawan Setya, Arif, Windi Asri.
8. Seksi Apresiasi Seni    
Ketua            :    Ilyas Mutaqin
Anggota        :    M.Abi Khafi, Rhafi, Rio Alfianfdika,Fabiola.
9. Seksi  Pencegahan dan penanggulangan Narkoba
Ketua            :    Dimas Syafrizal
Anggota        :    Taruna Arteswara, Haidar Humanul B.