STRUKTUR ORGANISASI SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah dan Pembantu Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Komar Suparman, M.Pd

Kepala Tata Usaha

Nana Juhana, S.E

Wakil Kepala Sekolah

Tatag Hadi Sunoto, S.Pd

 

Iman Tjahjadi, S.Si

   

Wakil Kepala SMP Terbuka

Suyatno, S.Pd

PKS Bidang Kurikulum

Surandi, S.Pd

 

Nenden Eveline Agustina, S.Pd

 

Ramani, S.Pd

   

PKS Bidang Sarana Prasarana

M.Darsum, S.Pd

PKS Bidang Kesiswaan

Deni Kustiana, Drs.

PKS Bidang Humas

Darisun, S. Pd.

Pembina OSIS

I'ah Sutiah, S.Pd

 

Syukron, S.Pd

Tugas Khusus

Kepala Perpustakaan

Nagit Diyanti Kristin, S.Pd.

Anggota Perpustakaan

Susilowati, S. Pd.

   

Kepala Lab. Komputer

Alimatus Sadiyah, S.Kom.

Anggota Lab. Komputer

Heddy Heriyadi, S. Kom.

   

Kepala Lab. IPA

Widya Permata Sari, S.Pd.

Anggota Lab. IPA

Siti Nurjanah, S. Pd.

   

Kepala Lab.Bahasa

Budiastuty Ningrum, S. Pd.

Anggota Lab. Bahasa

Tri Handayani, S. Pd.

   

Koordinator   K7

Rusti Winahyu, S.Pd

Anggota K 7

Sumarsih, S.Pd

 

Dewi Lestari, S.Pd.

Bidang  Koordinator/Pembina

Paskibra

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

PMR / UKS

Yuningsih, S.Pd.

ROHIS

Yusuf B, S. Ag, MM.

 

Sari'ah, S.Ag.

 

Suseno Pranoto, S.Pd.

   

Olah Raga

Deni Kustiana, Drs.

 

Darisun, S. Pd.

   

Matematika

Dwi Sawitri, S.Pd

 

Dewi Lestari, S. Pd

 

Juliana Sianturi, S. Pd.

   

IPA / KIR

Widya Permata Sari, S.Pd.

 

Siti Nurjanah, S.Pd.

 

Tatik Kotimah, S. Pd.

   

Bahasa Inggris

Tri Handayani, S. Pd.

 

Lies Ambarsari, S. Pd.

 

Tati Maryati, S.Pd.

   

Kesenian

Yelmanto, S.Pd.

 

Endang Agustina

 

Mugi Rahayu, S.Pd.

   

PRAMUKA

Neneng M. Ruslani, S.Pd.

 

Nana Juhana, SE.

Wali Kelas

Kelas

Nama

Kelas

Nama

Kelas

Nama

VII A

Siti Nurjanah, S. Pd.

VIII A

Lies Ambarsari, S. Pd.

IX A

Susilowati, S. Pd.

VII B

Endang Agustina

VIII B

Hj. Nani Kurniasari

IX B

Yuningsih, S. Pd.

VII C

Agustina, M.MPd.

VIII C

Sumarsih, S. Pd.

IX C

Budiastuty N, S. Pd.

VII D

Alimatus Sadiyah, S. Kom.

VIII D

Syukron, S. Pd.

IX D

Rusti Winahyu, S. Pd.

VII E

Sari'ah, S. Ag.

VIII E

Deni Kustiana, Drs.

IX E

Tati Maryati, S. Pd.

VII F

Tri Handayani, S. Pd.

VIII F

Yelmanto, S. Pd.

IX F

Darisun, S. Pd.

VII G

Ninik Sugiarti, S. Pd.

VIII G

Nagit Diyanti K, S. Pd.

IX G

I'ah Suti'ah, S. Pd.

VII H

Sri Hidayati, S. Pd.

VIII H

Hamidah Hayati, Dra.

IX H

Juliana Sianturi, S. Pd.

VII I

Binsar Harahap, S. Pd.

VIII I

Dwi Sawitri, S. Pd.

IX I

Mohamad Darsum, S. Pd

VII J

Dewi Lestari, S. Pd.

VIII J

Widya Permata S, S. Pd.