SUSUNAN ORGANISASI SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL

No.

Nama

Tugas/Jabatan

1

Komar Suparman, M.Pd.

Kepala SMPN 12 Depok

2

Tatag Hadi Sunoto, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Kurikulum

3

Ramani, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

4

Rusti Winahyu, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana

5

Mohamad Darsum, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Humas

6

Suyatno, S.Pd.

Wakil Kepala SMP Terbuka 12 Depok

WALI KELAS

Kelas

Nama

Kelas

Nama

Kelas

Nama

VII A

Susilowati, S.Pd.

VIII A

Lies Ambarsari, S.Pd

IX A

Budiastuty Ningrum, S.Pd

VII B

Tri Handayani, S.Pd.

VIII B

Tatik Kotimah, S.Pd

IX B

Darisun, S.Pd

VII C

Hj. Nani Kurniasari

VIII C

Yuningsih, S.Pd

IX C

Iman Tjahjadi, S.Si

VII D

Ninik Sugiarti, S.Pd.

VIII D

Siti Nurjanah, S.Pd.

IX D

Sariah, S.Ag.

VII E

Widya Permata Sari, S.Pd.

VIII E

Sri Hidayati, S.Pd

IX E

Tati Maryati, M.Pd

VII F

Juliana Sianturi, S.Pd

VIII F

Allimatus Sadiyah, S.Kom

IX F

Syukron, S.Pd

VII G

Nagit Diyanti K., S.Pd

VIII G

I'ah Sutiah, S.Pd

IX G

Retno Rumanti, S.Pd

VII H

Yelmanto, S.Pd

VIII H

Sumarsih, S.Pd

IX H

Binsar Harahap, S.Pd

VII I

Suseno Pranoto, S.PdI

VIII I

Dra. Hamidah Hayati

IX I

Endang Agustina

GURU BIMBINGAN KONSELING

No.

Nama

Jabatan

Kelas

1

Ani Rosdiany, S.Pd.

Kepala

VIII A - VIII F

2

Dian Suhesti, S. Pd

Anggota

IX A - IX F

3

Titik Suyati, S.Pd

Anggota

IX G - IX i

4

Suseno Pranoto, S.PdI

Anggota

VIII G - VIII i

5

Rusti Winahyu, S.Pd

Anggota

VII D - VII F

6

Ramani, S.Pd

Anggota

VII G - VII i

7

Dwi Sawitri, S.Pd.

Anggota

VII A - VII C

TUGAS KHUSUS

No.

Nama

Tugas

1

Surandi, S.Pd.

Anggota Bidang Kurikulum

2

Tati Maryati, M.Pd.

Anggota Bidang Kurikulum

3

Deni Kustiana, S.Pd.

Anggota Bidang Kesiswaan

5

I'ah Sutiah, S.Pd.

Anggota Bidang Kesiswaan

6

Syukron, S.Pd.

Anggota Bidang Kesiswaan

7

Darisun, S.Pd.

Anggota Bidang Humas

8

Sumarsih, S.Pd.

Anggota Bidang Humas

9

Iman Tjahjadi, S.Si.

Anggota Bidang Sarana Prasarana

10

Adis

Anggota Bidang Sarana Prasarana

11

Nagit Diyanti Kristin, S.Pd.

Kepala Perpustakaan

12

Susilowati, S.Pd.

Anggota Bidang Perpustakaan

13

Isun Sunarya

Anggota Bidang Perpustakaan

14

Alimatus Sadiyah, S. Kom

Kepala Laboratorium Komputer

15

Heddy Heryadi, S.Kom

Anggota Laboratorium Komputer

16

Sofi Ahdianti

Anggota Laboratorium Komputer

17

Siti Nurjanah, S.Pd.

Kepala Laboratorium IPA

18

Widya Permata Sari, S.Pd

Anggota Laboratorium IPA

19

Tatik Kotimah, S.Pd.

Anggota Laboratorium IPA

20

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

Kepala Laboratorium Bahasa

21

Tri Handayani, S.Pd.

Anggota Laboratorium Bahasa

KOORDINATOR / PEMBINA PENGEMBANGAN DIRI

No.

Bidang

Kordinator/Pembina

1

Paskibra

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

2

PMR / UKS

Yuningsih, S.Pd.

3

ROHIS

Suseno Pranoto, S.PdI

Darisun, S.Pd.

Yusuf Bisunah, S.Ag., M.M.

4

Olah Raga

Darisun, S.Pd.

5

Matematika

Sumarsih, S.Pd.

Juliana Sianturi, S.Pd.

Dwi Sawitri, S.Pd.

6

IPA / KIR

Widya Permata Sari, S.Pd.

Tatik Kotimah, S.Pd.

Siti Nurjanah, S.Pd.

7

Bahasa Inggris

Tri Handayani, S.Pd.

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

Tati Maryati, M.Pd.

8

Kesenian

Yelmanto, S.Pd.

Endang Agustina

9

Pramuka

Nana Juhana, S.E.

Sariah, S.Ag.

10

TIK

Allimatus Sadiyah, S.Kom

11

Drama

Susilowati, S.Pd

Nagit Diyanti Kristin, S.Pd

 

SUSUNAN ORGANISASI SEMESTER 2  TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL

No.

Nama

Tugas/Jabatan

1

Drs. Purnomo D. Ismawan

Kepala SMPN 12 Depok

2

Ramani, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Kurikulum

3

Drs. Deni Kustiana

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

4

Rusti Winahyu, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana

5

Mohamad Darsum, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Humas

6

Suyatno, S.Pd.

Wakil Kepala SMP Terbuka 12 Depok

WALI KELAS

Kelas

Nama

Kelas

Nama

Kelas

Nama

VII A

Susilowati, S.Pd.

VIII A

Lies Ambarsari, S.Pd

IX A

Budiastuty Ningrum, S.Pd

VII B

Tri Handayani, S.Pd.

VIII B

Tatik Kotimah, S.Pd

IX B

Darisun, S.Pd

VII C

Hj. Nani Kurniasari

VIII C

Yuningsih, S.Pd

IX C

Iman Tjahjadi, S.Si

VII D

Ninik Sugiarti, S.Pd.

VIII D

Siti Nurjanah, S.Pd.

IX D

Sariah, S.Ag.

VII E

Widya Permata Sari, S.Pd.

VIII E

Sri Hidayati, S.Pd

IX E

Tati Maryati, M.Pd

VII F

Juliana Sianturi, S.Pd

VIII F

Allimatus Sadiyah, S.Kom

IX F

Syukron, S.Pd

VII G

Nagit Diyanti K., S.Pd

VIII G

I'ah Sutiah, S.Pd

IX G

Retno Rumanti, S.Pd

VII H

Yelmanto, S.Pd

VIII H

Sumarsih, S.Pd

IX H

Binsar Harahap, S.Pd

VII I

Suseno Pranoto, S.PdI

VIII I

Dra. Hamidah Hayati

IX I

Endang Agustina

GURU BIMBINGAN KONSELING

No.

Nama

Jabatan

Kelas

1

Ani Rosdiany, S.Pd.

Kepala

VIII A - VIII F

2

Dian Suhesti, S. Pd

Anggota

IX A - IX F

3

Titik Suyati, S.Pd

Anggota

IX G - IX i

4

Suseno Pranoto, S.PdI

Anggota

VIII G - VIII i

5

Rusti Winahyu, S.Pd

Anggota

VII D - VII F

6

Ramani, S.Pd

Anggota

VII G - VII i

7

Dwi Sawitri, S.Pd.

Anggota

VII A - VII C

TUGAS KHUSUS

 

No.

Nama

Tugas

1

Surandi, S.Pd.

Anggota Bidang Kurikulum

2

Tati Maryati, M.Pd.

Anggota Bidang Kurikulum

3

I'ah Sutiah, S.Pd.

Anggota Bidang Kesiswaan

5

Syukron, S.Pd.

Anggota Bidang Kesiswaan

6

Darisun, S.Pd.

Anggota Bidang Humas

7

Sumarsih, S.Pd.

Anggota Bidang Humas

8

Iman Tjahjadi, S.Si.

Anggota Bidang Sarana Prasarana

9

Adis

Anggota Bidang Sarana Prasarana

10

Nagit Diyanti Kristin, S.Pd.

Kepala Perpustakaan

11

Susilowati, S.Pd.

Anggota Bidang Perpustakaan

12

Isun Sunarya

Anggota Bidang Perpustakaan

13

Alimatus Sadiyah, S. Kom

Kepala Laboratorium Komputer

14

Heddy Heryadi, S.Kom

Anggota Laboratorium Komputer

15

Sofi Ahdianti

Anggota Laboratorium Komputer

16

Siti Nurjanah, S.Pd.

Kepala Laboratorium IPA

17

Widya Permata Sari, S.Pd

Anggota Laboratorium IPA

18

Tatik Kotimah, S.Pd.

Anggota Laboratorium IPA

19

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

Kepala Laboratorium Bahasa

20

Tri Handayani, S.Pd.

Anggota Laboratorium Bahasa

KOORDINATOR / PEMBINA PENGEMBANGAN DIRI

No.

Bidang

Kordinator/Pembina

1

Paskibra

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

2

PMR / UKS

Yuningsih, S.Pd.

3

ROHIS

Suseno Pranoto, S.PdI

Darisun, S.Pd.

Yusuf Bisunah, S.Ag., M.M.

4

Olah Raga

Darisun, S.Pd.

5

Matematika

Sumarsih, S.Pd.

Juliana Sianturi, S.Pd.

Dwi Sawitri, S.Pd.

6

IPA / KIR

Widya Permata Sari, S.Pd.

Tatik Kotimah, S.Pd.

Siti Nurjanah, S.Pd.

7

Bahasa Inggris

Tri Handayani, S.Pd.

Budiastuty Ningrum, S.Pd.

Tati Maryati, M.Pd.

8

Kesenian

Yelmanto, S.Pd.

Endang Agustina

9

Pramuka

Nana Juhana, S.E.

Sariah, S.Ag.

10

TIK

Allimatus Sadiyah, S.Kom

11

Drama

Susilowati, S.Pd

Nagit Diyanti Kristin, S.Pd